Privacy policy

Inleiding

Impresco v.o.f. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld door het gebruik van onze diensten, onze websites en sociale media kanalen. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers en hechten er belang aan dat persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, conform de toepasselijk privacywetgeving worden verzameld, verwerkt, bewaard en beveiligd. Het privacybeleid van Impresco wordt in deze Privacy policy uiteengezet. Hier wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan die door ons worden verzameld. 

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

01. IMPRESCO | Mijnhuurwoning.com

Je leest op dit moment de privacyverklaring van Impresco v.o.f. onder andere handelend onder de naam Mijnhuurwoning.com. Wij zijn een dienstverlenend bureau dat zich vooral richt op het bemiddelen bij de verhuur van woningen en het beheren van woningen en bedrijfspanden. Denk hierbij aan het geven van advies, het maken van huurovereenkomsten, het incasseren van huren en het regelen van allerlei zaken die te maken hebben met de huurwoning of een bedrijfsgebouw zoals een kantoorgebouw of winkelruimte. Bij deze werkzaamheden is het noodzakelijk dat wij jouw gegevens verzamelen. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt over het gebruik van jouw gegevens door ons, neem dan gerust contact op!

02. Verzamelen van gegevens & doel van het verzamelen van gegevens

Contact met Impresco | Mijnhuurwoning.com

Je bezoekt onze website www.impresco.nl of www.mijnhuurwoning.com
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij via de website www.impresco.nl of www.mijnhuurwoning.com contact met ons opneemt. In het contactformulier op de website wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam eventueel je bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en een eigen omschrijving.

De websites van IMPRESCO | Mijnhuurwoning.com verzamelen automatisch jouw gegevens via de zogenaamde ‘cookies’ om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. 

Je belt ons of je komt naar ons kantoor
Als je ons belt of ons kantoor bezoekt dan vragen we je vaak om een globale omschrijving van je situatie, gezinssamenstelling en een indicatie van je inkomen. Op basis van die informatie kunnen wij je beter van dienst zijn bijvoorbeeld door in te schatten of een woning bij je past. Deze informatie wordt niet vastgelegd.

Ons kantoor heeft 24/7 camerabewaking die jou filmt als je ons kantoor bezoekt. De camera is aanwezig om een eventuele inbraak in- en/of vandalisme van ons kantoor, en de directe omgeving ervan, te voorkomen. Mocht er bijvoorbeeld worden ingebroken, dan wordt dit digitaal vastgelegd op video en worden deze beelden door ons overhandigd aan de politie. In alle overige situaties worden de videogegevens na uiterlijk 14 dagen automatisch gewist.

Bij de bezichtiging
Nadat je contact met ons hebt opgenomen en we hebben een afspraak gepland voor een bezichtiging dan treffen we je op het afgesproken adres. Als je bijvoorbeeld interesse hebt om een woning te huren dan krijg je van ons een ‘intentieverklaring voor het huren van woonruimte’ mee. We geven ook een mondelinge toelichting bij het in te vullen formulier.

Op de ‘intentieverklaring voor het huren van woonruimte’ dien je diverse persoonlijke gegevens aan te geven en er staan diverse aan te leveren documenten op vermeld; zoals een kopie van een identiteitsbewijs, kopieën van inkomensgegevens en gezinssamenstelling. Door een ondertekende intentieverklaring bij ons in te leveren geef je toestemming om die gegevens te controleren en te verwerken. We vragen je immers om die gegevens om ze te kunnen beoordelen of jouw profiel aansluit bij de wensen van de verhuurder en of de woning die je misschien wilt huren daarbij passend is. 

Indien er niet tot overeenstemming wordt gekomen over de huur en verhuur van een vastgoedobject, dan zullen de verstrekte gegevens binnen 4 weken na ontvangst uit de systemen van Impresco | Mijnhuurwoning.com worden gewist. Wordt er wel tot overeenstemming gekomen, dan zullen de verstrekte gegevens worden gebruikt voor het opstellen van een huurovereenkomst tussen jou en de verhuurder van het betreffende vastgoed.

03. Ontvangers

De gegevens die je ons verstrekt met een ondertekend exemplaar van een ‘intentieverklaring voor het huren van woonruimte’, verstrekken wij voor controle aan Economic Data Resources B.V. (EDR) en/of Experian Nederland. Deze organisaties geven op basis van deze gegevens een advies over jouw kredietwaardigheid en betaalgedrag. Ze gebruiken jouw gegevens ook voor onderzoek naar jouw kredietwaardigheid en contactgegevens. Als je bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van jouw persoonsgegevens door deze bedrijven dan kan je deze lezen op de respectievelijke websites:  https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement en https://www.experian.nl/wettelijk/privacy-verklaring

Wij maken gebruik van het Google Workspace pakket. Alle gegevens die wij van jou ontvangen worden digitaal opgeslagen en verwerkt op de servers van Google. Als jij dus contact opneemt via een webformulier of via mail, maar ook per reguliere post of persoonlijke verstrekking van gegevens, dan worden die gegevens digitaal opgeslagen op de servers van Google. Om te weten hoe Google met de betreffende gegevens omgaat raden we je aan om de betreffende website(s) van Google te bezoeken (https://cloud.google.com/security/gdpr?hl=nl).

Huur of verhuur je een woning via Impresco?

Voor de administratie voor het beheren van vastgoed maken wij gebruik van het online softwarepakket van Bloxs. Hierin worden de gegevens die je ons hebt verstrekt verwerkt. Indien je dit wenst kunnen we een online portaal voor onze cliënten openen. Hierin zijn al je verwerkte gegevens in te zien. Het online portaal is beveiligd door een gebruikersnaam en een in te stellen wachtwoord. Om te weten hoe Bloxs met jouw gegevens omgaat kan je altijd contact met ons opnemen. We kunnen je dan voorzien van deze informatie. Vanzelfsprekend is het ook mogelijk contact op te nemen met de leverancier o.a. door de website https://www.bloxs.com/over-ons/privacyverklaring/ te bezoeken.

04. Opslagperiode
Tenzij anders in deze privacy verklaring vermeld, worden jouw gegevens voor langere tijd door ons bewaard door, maar in principe niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. 

Op het moment dat je contact met ons opneemt via e-mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver van Google. Die mails worden tot maximaal vijf jaar bewaard.

De gegevens die Google Analytics op de websites verzameld zijn anoniem en dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door ons of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. De apparaten die jouw gegevens openen zijn zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Wij nemen dus passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op!

06. Jouw rechten

6.1 Recht op inzage van opgeslagen gegevens
Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens die bij ons zijn vastgelegd en bewaard worden bij ons op te vragen. Dit doe je door ons een e-mail te sturen of telefonisch contact met ons op te nemen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
6.2. Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren.
6.3 Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij ons vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
6.4 Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat wij niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaan.
6.5 Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat wij jouw gegevens gebruiken? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan door ons te mailen op administratie@impresco.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID bewijs nummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren. 

07. Plichten

Impresco verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk de onderzoeksplicht die op ons rust en een commercieel belang. Denk hierbij aan het beoordelen van geïnteresseerden op kredietwaardigheid en betaalgedrag als ook het aanbieden van diensten of producten van Impresco. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. E-mail en mobiele telefonie zijn onze belangrijkste communicatie methoden. Jouw e-mailadres en mobiele telefoonnummer zijn dus benodigd om met jou te kunnen communiceren. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kunnen wij de betreffende dienst(en) niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij met ons hebt gedeeld met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Wij behouden ons het recht voor de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer wij dit gerechtvaardigd achten om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Impresco te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen?
Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens. Als de verwerking van de persoonsgegevens een wettelijke of contractuele verplichting of noodzakelijke voorwaarde is, moet je ook de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens vermelden. 

Post kan worden gericht aan:

Impresco v.o.f.
Leonard Springerlaan 299
7424 BA Deventer
Per e-mail: administratie@impresco.nl

Mocht u aanvullende vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunnen deze worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl) kan hierover meer informatie worden gevonden.

Aanpassen Privacy policy

Impresco kan de Privacy policy van tijd tot tijd aanpassen door een bijgewerkte versie van de Privacy policy op de website te plaatsen. Impresco raadt u daarom aan om de website regelmatig te bekijken om zo op de hoogte te blijven van de manier waarop wij je persoonsgegevens verwerken.

Deze Privacy policy is voor het laatst gewijzigd op: 1 februari 2021

Chat openen
1
Hallo 👋
Wij staan je graag te woord via WhatsApp. Kunnen wij je ergens mee helpen?