Huurcontract beëindigen

Opzeggen van de huurovereenkomst

Wilt u uw huurcontract beëindigen? De wijze van opzeggen van uw huurovereenkomst staat vermeld in artikel 3 van de huurovereenkomst. Meestal dient u – en het is voor u zelf het veiligst – op te zeggen door het zenden van een aangetekende brief. Op die manier hebt u een bewijs dat u de brief hebt verzonden en de verhuurder deze heeft ontvangen, ook al is deze misschien zoek geraakt in de administratie van de verhuurder. Ook adviseren wij u altijd een kopie van de brief naar ons te zenden. Wij nemen dan ook contact op met de verhuurder. Het opstellen van de opzeggingsbrief hoeft niet ingewikkeld te zijn. Onderstaand hebben wij een voorbeeldbrief voor het opzeggen van het huurcontract weergegeven.

Als Impresco | Mijnhuurwoning ook de beheerder is van de door u gehuurde woning, dan is wat ons betreft opzeggen per aangetekende brief niet nodig. Vul ons opzegformulier (download hier) in en geef het bij ons af, of scan het in en mail het ons. Wij zullen de opzegging dan per mail aan je bevestigen.

Huurovereenkomst beëindigen: Opzegtermijn

Hou er rekening mee dat u een opzegtermijn hebt. Deze opzegtermijn is meestal gelijk aan de betalingstermijn van de huur; meestal een maand. In principe kunt u uw huurcontract altijd (eerste van de maand) opzeggen. Het beëindigen van de overeenkomst kan alleen als de vaste overeengekomen periode verstreken is. De meeste contracten worden voor een jaar afgesloten, dit betekent dat u de overeenkomst pas na dit jaar kunt beëindigen. Opzeggen kan dus wel eerder, de overeenkomst eindigt dan aan het einde van de overeengekomen vaste periode.

Woning in beheer bij Impresco | Mijnhuurwoning? Download hier het opzegformulier!

Huurovereenkomst waarborgsom

Als een waarborgsom is overeengekomen dan mag deze nooit worden verrekend met de laatste huurbetaling. De waarborgsom is bedoelt als garantie dat de huurder gedurende de hele huurperiode zijn verplichtingen nakomt. Als er bij de eindoplevering na de huurperiode gebreken worden geconstateerd die aanwijsbaar door de huurder zijn veroorzaakt, dan kan de waarborgsom geheel of gedeeltelijk worden aangesproken om deze zaken te herstellen. Impresco | Mijnhuurwoning.com houdt nooit waarborgsommen op haar rekening. De eerste huurbetaling en de waarborgsom worden wel door ons gecoördineerd zodat de woning na betaling kan worden opgeleverd, maar de bedragen worden direct doorgestort naar de verhuurder. De verhuurder zal de waarborgsom dus moeten terugstorten aan de huurder.

Voorbeeldbrief opzeggen huurcontract

(deze tekst kan door u worden overgenomen en daar waar nodig en aangegeven door u worden aangevuld)
 
Betreft: Beëindiging huurovereenkomst
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Met in achtneming van de overeengekomen opzegtermijn zeg ik, [NAAM INVULLEN], hierbij de huur van de door mij gehuurde woning op het adres [ADRES INVULLEN] op per [DATUM INVULLEN].
 
Na mijn verhuizing ben ik bereikbaar op het adres: [NIEUWE ADRES INVULLEN].
 
Graag ontvang ik van u een bevestiging van de opzegging van de huurovereenkomst per post op dit adres.
 
Ik verwacht u voldoende en naar behoren te hebben geïnformeerd.
 
Met vriendelijke groet,
 
[Handtekening]
 
[Naam]
Chat openen
1
Hallo 👋
Wij staan je graag te woord via WhatsApp. Kunnen wij je ergens mee helpen?