COMMERCIEEL, FINANCIEEL EN TECHNISCH BEHEER

Wij kunnen het u nog makkelijker maken door het commercieel, technisch en financieel beheer van u over te nemen. Dit betekent voor u dat u in principe niets meer hoeft te doen, maar vanzelfsprekend houdt u wel de controle over uw bezit.

Wat kunnen wij na de oplevering nog voor u doen?

In veel gevallen zit na de oplevering ons werk erop. Soms hebt u of een huurder nog vragen als het huurcontract is ingegaan. Daarvoor zijn wij natuurlijk altijd bereikbaar. Maar wij kunnen het u nog makkelijker maken door de coördinatie van commercieel, technisch en financieel beheer op ons te nemen. Dit betekent voor u dat u in principe niets meer hoeft te doen, maar vanzelfsprekend houdt u wel de controle over uw bezit.

Een kort overzicht van deze werkzaamheden die wij in overleg met u uitvoeren:
 
  • Het incasseren van de huur bij uw huurder van de verschuldigde huurpenningen met een automatische incassomachtiging.
  • Het (in overleg met u) doorberekenen van de jaarlijkse huurverhoging.
  • Het signaleren en bewaken van mogelijk optredende betalingsachterstanden in de huurbetalingen.
  • Het voeren van alle noodzakelijke correspondentie en zo nodig het nemen van (juridische) maatregelen tegen de huurder.
  • Klachten van huurders betreffende het gehuurde in behandeling nemen en oplossen.
  • Er voor zorgdragen dat het beheerde object verhuurd blijft en bij het vrijkomen ervan zo spoedig mogelijk weer wordt verhuurd.
  • Toezicht houden op de correcte uitvoering van werkzaamheden aan uw bezit door derden.
  • Indien hier aanleiding toe bestaat zullen wij het gehuurde inspecteren en u informeren over onze bevindingen.
  • Wij verrekenen ons honorarium zowel bij een verhuurtransactie als bij het beheer met de gelden die wij van een huurder ontvangen hebben. Hierdoor zijn deze diensten prestatie gedreven.
 
Impresco-Ferenc-Woolderink
Chat openen
1
Hallo 👋
Wij staan je graag te woord via WhatsApp. Kunnen wij je ergens mee helpen?