Huur betalen

Als huurder heeft u een huurovereenkomst met de verhuurder gesloten. In deze overeenkomst is opgenomen dat u uiterlijk voor de eerste dag van elke maand de huur moet betalen. In principe kunt u de huur op verschillende manieren betalen t.w.:
  • Contant
  • De huur zelf maandelijks overmaken
  • Via een periodieke overboeking.
  • Via een automatische incasso

Huur contant betalen, kan dat?

Hoewel het is toegestaan, is contante betaling van de huur tegenwoordig niet meer zo gangbaar. Buiten het feit dat het niet meer van deze tijd is kleven er ook risico’s aan. Onder andere criminelen (hennepteelt / wietplantages) betalen contant, via kasstortingen onder andere via het GrensWisselKantoor (GWK). Wij adviseren verhuurders dan ook om contante betaling niet toe te staan in een huurovereenkomst. Kortom; bij Mijnhuurwoning.com betaal je de huur altijd op de kwaliteitsrekening van Stichting Impresco. Contante betalingen worden niet geaccepteerd.

De huur zelf maandelijks overmaken

Vanzelfsprekend is het mogelijk iedere maand de huur zelf over te maken van jouw Nederlandse bankrekening op de kwaliteitsrekening van Stichting Impresco. De huurbetaling dient uiterlijk voor of op de eerste van de maand waarop de betaling betrekking heeft door Impresco | Mijnhuurwoning.com te zijn ontvangen.

Huur betalen door het instellen van een periodieke overboeking

In de particuliere verhuur is het niet ongebruikelijk dat u een automatische overschrijving via de bank zelf instelt, waarmee u de bank opdracht geeft om maandelijks de huur over te maken. Hierbij moet u wel opletten dat u jaarlijks de huur aanpast in verband met de huurverhoging. Als u dit vergeet heeft u al snel en onbewust te maken met een huurachterstand.

Huur betalen via een automatische incasso

De eenvoudigste manier van betalen is via een automatische incasso. Veel particuliere verhuurders kunnen niet zelf automatisch bij u de huur incasseren, tenzij de verhuurder de incasso van de huur heeft uitbesteedt aan een beheerder. U dient uw verhuurder of zijn beheerder te machtigen door middel van een machtigingsformulier om het huurbedrag maandelijks van uw bankrekening af te schrijven. Voordeel hiervan is dat de jaarlijkse huurverhoging automatisch wordt aangepast zodat u niet zelf bij de bank het huurbedrag aan te passen. Hoewel u altijd zelf verantwoordelijk blijft voor de huurbetaling, voorkomt u door middel van incasso het te laat betalen van de huur en de daaraan verbonden boetes. Impresco | Mijnhuurwoning.com biedt als service aan alle huurders van de woningen die wij in beheer hebben, de mogelijkheid om maandelijks de huur te incasseren van de rekening.

Hoe om te gaan met een huurachterstand?

Als er een huurachterstand ontstaat of dreigt te ontstaan doet u er goed aan om contact met uw verhuurder en/of met ons op te nemen. Wij kijken, samen met u en de verhuurder of hiervoor een oplossing bedacht kan worden, zodat u niet (verder) in financiële problemen komt. Afspraken over een betalingsregeling behoort wellicht tot de mogelijkheden. Laat altijd iets van u horen zodat gedwongen juridische stappen (met bijbehorende kosten) voorkomen kunnen worden. Ons credo is dat we er samen altijd uit moeten kunnen komen.
 
Als de huur niet op tijd wordt voldaan ontvangt u een betalingsherinnering / aanmaning. Als de huur dan niet wordt voldaan, en wij ook niets van u hebben vernomen, dan wordt de vordering uit handen gegeven. U krijgt te maken met de deurwaarder. De kosten hiervan zijn niet gering en komen voor rekening van de huurder. Bovendien loopt u het risico dat u gedwongen de woning moet verlaten. Laat het dus nooit zover komen!

Chat openen
1
Hallo 👋
Wij staan je graag te woord via WhatsApp. Kunnen wij je ergens mee helpen?